mobirise.com

佛緣精舍

佛緣精舍座落於屯門青山村,建於1937年,開山祖師心光法師來當年來到屯門青山邨,發現這裏山明水秀、人傑地靈,便集合一眾徒弟於上址開山建立院舍,供善信修行。最初的佛緣精舍,只是岩石旁的一間茅屋,而這件大岩石,正是現時普同塔旁的「靈龜石」。心光襌師就在岩石旁建成一座小型精舍,並訂名為「佛緣精舍」,佛緣精舍從此誕生。近年重新修葺後,莊嚴的精舍與優雅的自然環境相互結合,普揚「儒釋道」三教精神。

 單人位: $62,800 - $167,800                         管理費: $5,800

 雙人位: $78,800 - $172,800                          管理費: $7,800

 祖先位: $23,800 - $53,800 

律師費: $1,280

 *設有手續費分期計劃

*註: 各骨灰龕場不時更改價目,以上資料僅供參考,本公司不能保證其準確性。