Web Page Builder

聖廟

屯門青山灣畔的三聖墟,前身為青山灣舊墟,其背後有座小山崗,高約40米許。座落在該半山上的聖廟,由李法文法師創辦的普濟會集資興建,廟內尊崇儒、釋、道三教聖人的真理,故又稱為三聖廟。屯門三聖廟歷史悠久,除了是當地的地標,更是香港著名的旅遊景點,於1997年8月列為香港二級歷史建築。

 單人位: $35,800 - $197,000                          管理費: $7,800 (連律師費)

 雙人位: $59,000 - $288,000                         管理費: $15,600 (連律師費)

 *設有分期計劃

*註: 各骨灰龕場不時更改價目,以上資料僅供參考,本公司不能保證其準確性。