Mobirise

道榮園

位於臨近沙田港鐵站的排頭村,佔地寬廣,晨鐘暮鼓,梵音繚繞。莊嚴的大雄寶殿上,供奉著釋迦牟尼佛像,觀音殿左面的偏殿,就是聞名遐邇的道榮禪師真身殿。大殿的右偏殿,供奉開山祖師聞修法師塑像,座前明燭素香,伴著大鐘發出的宏亮鐘聲,更顯出這座古山寺的莊嚴,靜謐。

 單人位: $16,000 - $100,000                     管理費: $6,000 (包律師費)

 雙人位: $30,000 - $150,000                     管理費: $12,000 (包律師費)

 祖先位: $12,000 - $25,000                        管理費: $2,500

 *註: 各骨灰龕場不時更改價目,以上資料僅供參考,本公司不能保證其準確性。